Biuro rachunkowe PRO TAX zapewnia kompleksową obsługę firm. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Biuro_Rachunkowe_PRO_TAX_Krakow_Ksiega_przychodow

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 weryfikacja dostarczanej dokumentacji;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 dekretacja - ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 wyliczanie zobowiązań podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenie ewidencji wyposażenia;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzania dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS Zleceniodawcy;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 naliczanie LP (listy płac) i deklaracji ZUS dla pracowników, akta osobowe.

Księgi rachunkowe

Biuro_Rachunkowe_PRO_TAX_Krakow_Ksiegi_rachunkowe_1_130

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 tworzenie polityki rachunkowości;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 weryfikacja dostarczanej dokumentacji;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 dekretacja - ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księgach;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 zestawienie obrotów i sald;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 uzgadnianie kont rozrachunkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 wyliczanie zobowiązań podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenie ewidencji wyposażenia;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej.

Ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

Biuro_Rachunkowe_PRO_TAX_Krakow_Ryczalt_ewidencjonowany_1_130

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 weryfikacja dostarczanej dokumentacji;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 zapisy przychodów w ewidencji sprzedaży;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 wyliczanie zobowiązań podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzenie ewidencji wyposażenia;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji podatkowych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS Zleceniodawcy.

Obsługa kadrowo - płacowa

Biuro_Rachunkowe_PRO_TAX_Krakow_Kadry_i_place_1_130

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 wyliczanie wynagrodzeń za pracę, sporządzanie listy płac;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń dla potrzeb wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji ZUS;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 akta osobowe;

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie deklaracji podatkowych (w tym m.in. PIT-4R);

biuro rachunkowe pro tax krakow kwadrat 10 sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11 lub PIT-8B).<

Sporządzanie deklaracji, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych.

Prowadzenie nadzoru nad księgami.

Sporządzenie raportów menadżerskich.

Sporządzenie dokumentacji finansowo - księgowej dla wniosków o dotacje np. do MARR.

Sporządzanie prognoz i sprawozdań dla banków i firm leasingowych.

Zapraszamy do skorzystania z usług Biura Rachunkowego PRO TAX.

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej.
Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC. Więcej.
Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC. Więcej.
Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki. Więcej.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250

Licznik odwiedzin

584079
Twoje IP:44.222.64.76