Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą
biuro rachunkowe pro tax krakow plus 50
 • najprostsza forma prawna prowadzenia działalności
 • przedsiębiorca sam podejmuje wszelkie decyzje
 • niskie nakłady finansowe
biuro rachunkowe pro tax krakow minus 50
 • przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie działalność
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania

forma opodatkowania (rodzaj prowadzonej księgowości)

 • karta podatkowa (karta podatkowa)
 • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów)
 • zasady ogólne dla osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe)
Spółka cywilna
biuro rachunkowe pro tax krakow plus 50
 • najprostsza forma prawna prowadzenia działalności w postaci spółki
 • przedsiębiorcy wspólnie prowadzą przedsiębiorstwo
 • niskie nakłady finansowe
biuro rachunkowe pro tax krakow minus 50
 • przedsiębiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie działalność
 • przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem (solidarnie) za podjęte zarówno przez siebie jak i przez wspólników zobowiązania
 • brak osobowości prawnej spółki

forma opodatkowania (rodzaj prowadzonej księgowości)

 • karta podatkowa (karta podatkowa)
 • ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów)
 • zasady ogólne dla osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
biuro rachunkowe pro tax krakow plus 50
 • spółka posiada osobowość prawną
 • ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki
 • możliwość powołania do kierowania spółką osoby nie będącej wspólnikiem
 • przyjście lub odejście wspólnika ze spółki nie skutkuje rozwiązania spółki
biuro rachunkowe pro tax krakow minus 50
 • wysokie nakłady finansowe na założenie i prowadzenie spółki
 • konieczność prowadzenia księgowości w postaci ksiąg rachunkowych
 • podwójne opodatkowanie dochodów (opodatkowanie spółki jako osoby prawnej i opodatkowanie wspólnika)
 • kosztowna procedura rejestracyjna

forma opodatkowania (rodzaj prowadzonej księgowości)

 • podatek od osób prawnych (księgi rachunkowe)
Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej.
Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC. Więcej.
Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC. Więcej.
Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki. Więcej.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250

Licznik odwiedzin

559259
Twoje IP:3.237.32.15