ARI Ext Menu

Nasze biuro rachunkowe udziela klientom pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej. Dzięki dużemu doświadczeniu możemy zaproponować klientom najbardziej odpowiednią  formę opodatkowania oraz formę prawną zakładanej przez klienta firmy. Odpowiedni wybór formy prawnej jest szczególnie ważny gdyż wpływa on na:

 • poziom ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • wysokość kosztów stałych związanych z prowadzeniem firmy;
 • formę księgowości jaka jest wymagana przepisami dla konkretnej formy prawnej;
 • formę opodatkowania.

Prawidłowo dobrana forma prawna pozwala zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną działalności gospodarczą, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej proporcji między przychodem a kosztami stałymi prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiednio dopasowana forma prawna musi uwzględniać skalę planowanej działalności gospodarczej oraz specyfikę rynku na jakim ma zamiar działać przedsiębiorca.

Formy prawne działalności:

a) uregulowane w kodeksie cywilnym

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą więcej
 • spółka cywilna więcej

b) uregulowane w kodeksie spółek handlowych

- spółki osobowe

 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna

- spółki kapitałowa

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej
 • spółka akcyjna

c) pozostałe formy prawne

 • fundacja
 • stowarzyszenie
 • spółdzielnia

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533514
Twoje IP:3.238.24.209