ARI Ext Menu

Ulga na dzieci możliwa do rozliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2014

Liczba

dzieci

 Ilość dzieci / stan małżeński

Ulga miesięczna

Ulga roczna

1

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim, w tym również przez część roku:

zarobki mniejsze lub równe 56000zł

zarobki większe niż 56000zł

92,67 zł

0 zł (brak ulgi)

1 112,04 zł

0 zł (brak ulgi)

Osoby pozostające przez cały rok w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dzieci:

zarobki mniejsze lub równe 112000zł

zarobki większe niż 122000zł

92,67 zł

0 zł (brak ulgi)

1 112,04 zł

0 zł (brak ulgi)

2

1 dziecko

2 dziecko

92,67 zł

92,67 zł

1 112,04 zł

1 112,04 zł

3

1 dziecko

2 dziecko

3 dziecko

92,67 zł

92,67 zł

166,67 zł

1 112,04 zł

1 112,04 zł

2 000,04 zł

powyżej 3

każde kolejne dziecko

225,00 zł 2 700,00 zł

 

Kto może skorzystać z ulgi.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody według skali podatkowej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

Kto nie może skorzystać z ulgi

Podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane stawką 19% oraz podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym a nie uzyskujący dochodu według skali podatkowej.

Zasady odliczenia ulgi.

Z ulgi można skorzystać poprzez załączenie do deklaracji PIT-36 lub PIT-37 załącznika PIT-O. Ulgę odliczamy w deklaracji od podatku, a nie od dochodu. W przypadku gdy w zeznaniu rocznym przysługująca wartość ulgi jest większa od podatku istnieje możliwość otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/UZ.

Zwrot niewykorzystanej ulgi ze względu na zbyt mały podatek.

Od 2015 podatnicy, nie mogący wykorzystać przysługującej im ulgi na dzieci ze wzgledu na zbyt niski podatek, mają możliwość otrzymania niewykorzystanej ulgi po załączeniu uzpełnionego załącznika PIT/UZ do deklaracji rocznej. Zwrot niewykorzystanej ulgi jest limitowany w wielkości łącznej wartości zapłaconych przez podatnika składek (podlegajacych odliczeniu) na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne rozliczanych w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Do limitu tego nie włączają się składki odliczone w innych zeznaniach podatkowych tj. np PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36L. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot jest limitowany łączną kwotą zapłaconych prze nich składek (podlegajacych odliczeniu) na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Biuro rachunkowe PRO TAX Kraków

757,76

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533518
Twoje IP:3.238.24.209