ARI Ext Menu

Skala podatkowa PIT w roku 2008

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek

do

44 490 zł

19% minus kwota zmniejszająca podatek 586,85 zł

ponad

do

44 490zł

85 528 zł

7 866,25 zł + 30% liczone od nadwyżki podstawy podatku ponad 44 490 zł

ponad

85 528 zł

20 177,65 zł + 40% liczone od nadwyżki podstawy podatku ponad 85.528 zł 

Kwota wolna od podatku w roku 2008

Kwota wolna od podatku

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku (kwota wolna po zaokrągleniu zgodnie z Ordynacją Podatkową)

 Kwota zmniejszająca podatek (wynikająca z kwoty wolnej po zaokrągleniu)

3 089 zł

3 091 zł

586,85 zł 

Biuro rachunkowe PRO TAX Kraków

757,76

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533523
Twoje IP:3.238.24.209