ARI Ext Menu

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2015 skala podatkowa oraz kwota wolna od podatku nie uległy zminanie.

 

Skala podatkowa PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek

do

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

ponad

85 528 zł

14 839,02 zł + 32% liczone od nadwyżki podstawy podatku ponad 85 528 zł 

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku (kwota wolna po zaokrągleniu zgodnie z Ordynacją Podatkową)

 Kwota zmniejszająca podatek (wynikająca z kwoty wolnej po zaokrągleniu)

3 089 zł

3 091 zł

556,02 zł 

Biuro rachunkowe PRO TAX Kraków

757,76

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533521
Twoje IP:3.238.24.209