Formularze i druki ZUS

ZUS Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek (Wniosek do uzyskania zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz duchownych)

wersja do druku

wersja do wypełnienia

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego (składany razem z drukiem Z-3b)

wersja do druku

wersja do wypełnienia

ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

wersja do druku

Deklaracje i druki podatkowe

VAT-26(1) - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłączenie do działalności gospodarczej. Wersja 1..

wersja do druku

VAT-R(11) - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Wersja 11.

wersja do druku

wersja do wypełnienia

VAT-Z(4) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania  czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wersja 4.

wersja do druku

wersja do wypełnienia

NIP-2(8) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

wersja do druku

wersja do wypełnienia

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Więcej.
Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC. Więcej.
Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC. Więcej.
Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki. Więcej.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250

Licznik odwiedzin

559260
Twoje IP:3.237.32.15