ARI Ext Menu

Dział: Fakturowanie

 

Z założenia wprowadzenie faktur uproszczonych ma ułatwić wystawianie faktur poprzez możliwość pominięcia części danych. Na przykład jeśli chodzi o dane nabywcy wystarczy podać tylko jego NIP. Jednakże zastosowanie faktury uproszczonych w pewnych przypadkach może być niewłaściwe i powodować, że korzyści z możliwości wystawiania faktur uproszczonych będą nieproporcjonalne do problemów z nich wynikających.

 

Za każdym razem gdy podatnik wystawia fakturę uproszczoną musi sprawdzić czy w jego przypadku nie ma zastosowania wyłączenie z możliwości wystawiania faktury uproszczonej. Bardzo często sprowadza się to konieczności posiadania przed podatnika formularz, arkusza lub np. programu do wystawiania zarówno faktury uproszczonej jak i zwykłej.

 

Podatnik nie może wystawić faktury uproszczonej gdy:

-należność ogółem na fakturze przekracza kwotę 450zł lub 100 euro (gdy kwota należności jest wyrażona w euro), co bezpośrednio wynika z przepisów o fakturach uproszczonych;

-dokonywane jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, co jest spowodowane koniecznością stosowania bardziej dokładnego dokumentowania wynikającego z przepisów o WDT;

-dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa zarówno na terytorium kraju jak i z terytorium kraju;

-dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług gdzie miejscem opodatkowania jest inny kraj Unii Europejskiej a nabywca jest zobowiązany do samonaliczenia podatku VAT;

-nabywca nie posiada nadanego numeru NIP.

 

Ostatnie wykluczenie wynika z obowiązku umieszczenia na fakturze uproszczonej przynajmniej numeru NIP nabywcy. Sprowadza się do tego, że faktury uproszczonej nie można wystawić osobie fizycznej prowadzącej działalności gospodarczej. Osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej nie wystawia się obecnie numeru NIP, a do swojej identyfikacji przed urzędami używają one numeru PESEL. Dodatkowo nie umieszczanie na fakturze uproszczonej pewnych danych, których możliwość pominięcia przewidują przepisy, mogłoby skutkować naruszeniem praw osoby fizycznej wynikających z przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Tak więc reasumując fakturę uproszczoną można wystawić tylko i wyłącznie firmie i to w przypadku gdy nie mają zastosowania inne wykluczenia. 

 

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533518
Twoje IP:3.238.24.209