ARI Ext Menu

Dział: Podatki

 

Ministerstwo Finansów wydało broszurę dotyczącą nowych zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi od 1 kwietnia 2014. Broszura zawiera przykłady zastosowania nowych przepisów oraz sankcje karne grożące podatnikowi w przypadku naruszenia nowych przepisów.

 

 Broszura do pobrania Broszura_samochody_2014.pdf

 

Spis zawartości broszury:

 - POJAZDY, KTÓRYCH DOTYCZĄ NOWE ZASADY ODLICZANIA

- WYDATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ NOWE ZASADY ODLICZANIA

- OGÓLNA ZASADA - OGRANICZENIE DO 50% ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO

- WYŁĄCZENIA Z ZASADY OGÓLNEJ - ODLICZENIE W 100% PODATKU NALICZONEGO

  • Pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą
  • Pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
  • Towary montowane w pojazdach samochodowych

- SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY

  • Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
  • Kary za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

- ZASADY ODLICZANIA PRZY ZMIANIE WYKORZYSTYWANIA POJAZDÓW ORAZ ZMIANIE PRZEPISÓW

- SYSTEM KOREKT

- WYŁĄCZENIE OPODATKOWANIA UŻYTKU PRYWATNEGO

- ZACHOWANIE PRAW NABYTYCH

- ODLICZANIE PODATKU VAT OD NABYWANYCH PALIW

- SPRZEDAŻ UŻYWANYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OBJĘTYCH OGRANICZONYM PRAWEM DO ODLICZENIA PODATKU VAT

- LIKWIDACJA ZAŚWIADCZEŃ VAT-25

- PODSUMOWANIE

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533519
Twoje IP:3.238.24.209