ARI Ext Menu

Dział: Podatki

 

Do 31 grudnia 2013 w związku z obowiązującymi w tym czasie przepisami podatnik mógł odliczyć 100% podatku VAT od zakupu pojazdów typu van (1 rząd siedzeń) lub pick-up oraz od kosztów eksploatacyjnych związanych z takimi pojazdami. Po 1 kwietnia 2014 wraz ze zmianą przepisów generalną zasadą stało się 50% odliczenie podatku VAT od pojazdów w firmach. Wyjątkiem od tej reguły są między innymi pojazdy wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (po spełnieniu szeregu bardzo rygorystycznych warunków) oraz pojazdy, które ze względu na konstrukcję mają ograniczoną możliwość użycia do innych celów niż związanych z działalnością gospodarczą. Do tej właśnie grupy pojazdów będzie zaliczała się część pojazdów van oraz pick-up.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 312 ) „pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

 

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne”.

 

Dalej zgodnie z ustawą do pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów prywatnych zaliczane są m.in. „pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków”.

 

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2014 jest możliwe odliczenie 100% podatku vat od zakupu pojazdów oraz związanych z nimi wydatków eksploatacyjnych, bez konieczności zgłaszania takiego pojazdu do US na formularzu VAT-26 jako użytkowanego tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej oraz bez konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu takiego pojazdu, ale tylko w przypadku pojazdów typu van i pick-up posiadających jeden rząd siedzeń. W praktyce sprowadza się to do tego, że taki pojazd powinien przejść odpowiednie badania techniczne oraz mieć wbite w dowodzie rejestracyjnym oznaczenie „VAT–1”. W przypadku samochodów van lub pick-up posiadających dwa rzędy siedzeń, w przypadku użycia mieszanego takich pojazdów (prywatno – firmowego), możliwe jest już od 1 kwietnia odliczanie 50% podatku vat, pod warunkiem posiadanie przez taki pojazd homologacji N1.

 

Do 31 grudnia 2013 w związku z obowiązującymi w tym czasie przepisami podatnik mógł odliczyć 100% podatku VAT od zakupu pojazdów typu van lub pick-up oraz od kosztów eksploatacyjnych związanych z takimi pojazdami. Po 1 kwietnia 2014 wraz ze zmianą przepisów generalną zasadą stało się 50% odliczenie podatku VAT od pojazdów w firmach. Wyjątkiem od tej reguły są między innymi pojazdy wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (po spełnieniu szeregu bardzo rygorystycznych warunków) oraz pojazdy, które ze względu na konstrukcję mają ograniczoną możliwość użycia do innych celów niż związanych z działalnością gospodarczą. Do tej właśnie grupy pojazdów będzie zaliczała się część pojazdów van oraz pick-up.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533522
Twoje IP:3.238.24.209