ARI Ext Menu

Dział: Podatki

 

PRO TAX Biuro Rachunkowe Kraków informuje, że dniem 1 stycznia 2013 wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie tzw. ?ulgi na złe długi?. Przepisy te są bardzo istotne, gdyż maja wpływ na wysokość podatku VAT a tym samym na konieczność korekty deklaracji VAT. Podatnikom nie stosującym się do tych przepisów Urząd Skarbowy ustalić dodatkowe karne zobowiązanie.

 

Przepisy wprowadzają dodatkowe pojęcie ?ulgi na złe długi?, która będzie obowiązywała w ramach podatku VAT. Ulga ta powoduje skrócenie okresu po jakim podatnik (wierzyciel) ma możliwość skorygowania deklaracji VAT, ze 180 dni do 150 dni, od terminu płatności faktury. Złagodzone zostały też warunki jakie musi spełnić wierzyciel, aby dokonać takiej korekty. Zrezygnowano z obowiązku poinformowania dłużnika przez wierzyciela o zamiarze skorygowania deklaracji VAT. Wiązało się to z obowiązkiem uzyskania przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika powyższego zawiadomienia. W przypadku dłużników nieodbierających poczty bardzo utrudniało to możliwość wykonania korekty. Zrezygnowano również z obowiązku poinformowania dłużnika o dokonanej korekcie. Obecnie warunkami dokonania jest spełnienie na dzień poprzedzający złożenie deklaracji następujących warunków: a) dłużnik i wierzyciel muszą być zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, b) dłużnik nie może być w trakcie likwidacji lub postępowania upadłościowego.

 

Korekty deklaracji VAT należy dokonać na najnowszym druku deklaracji VAT wraz z załączeniem załącznika VAT-ZD. Starsze wersje deklaracji VAT nie posiadają pozycji umożliwiające dokonanie korekty w związku z ?ulgą za złe długi?.

 

Jednocześnie z drugiej strony przepisy nakładają na dłużnika obowiązek dokonania korekty deklaracji VAT w związku z niezapłaconymi 150 dni po terminie płatności fakturami. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez dłużnika zostanie ustalone dłużnikowi dodatkowe karne zobowiązanie w wysokości 30% podatku VAT z niezapłaconych faktur.

 

Powyższe przepisy mają zastosowanie również do niezapłaconych faktur wystawionych w 2012 roku, a dla których 150 dzień po terminie płatności będzie upływał już w 2013 roku. W praktyce oznacza to, że przepisy te obejmują faktury, których termin płatności był określony na 4 sierpnia 2012 lub później.

 

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533515
Twoje IP:3.238.24.209