ARI Ext Menu

Dział: Podatki

 

PRO TAX Biuro Rachunkowe Kraków informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie niezapłaconych faktur zaliczonych w koszty uzyskania przychodu przez podatnika.

 

Zgodnie z nowymi przepisami jeśli zaliczona do kosztów uzyskania przychodów faktura (lub inny dokument) nie zostanie zapłacona w terminie 30 dni od terminu jej płatności, podatnik (dłużnik) ma obowiązek usunięcia kwoty takiej faktury z kosztów. W przypadku gdy została niezapłacona tylko część należności, podatnik ma obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania tylko o cześć niezapłaconej należności.

 

Ustawodawca przewidział też, że dla faktur z długim terminem płatności (np. kredyt kupiecki) mają zastosowanie dodatkowe przepisy. Zgodnie z nimi w przypadku niezapłacenia faktury niezależnie czy podatnik przekroczył o 30 dni terminu płatności, czy też nie przekroczył terminu płatności, to musi obniżyć koszty. W efekcie oznacza to, że dla dokumentów z długim terminem płatności (dłuższym niż 60 dni) niezapłaconych do 90 dnia od daty wystawienia takiego dokumentu, konieczne jest wykonanie przez podatnika korekty kosztów.

 

Zgodnie z przepisami w przypadku uregulowania przez podatnika (dłużnika) niezapłaconych faktur, istnieje możliwość ponownego zaliczenia w koszty takich dokumentów w dniu dokonania zaległej płatności.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533511
Twoje IP:3.238.24.209