ARI Ext Menu

Dział: Kadry i płace

W okresie wakacyjny bardzo często zdarza się, że rodzina pomaga przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. W świetle przepisów ZUS może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej generalnie zatrudniając rodzinę trzeba się liczyć z brakiem możliwości zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie w przypadku zatrudnienia dalszej rodziny przedsiębiorcy tzn. rodziców, rodzeństwa lub pełnoletnich dzieci podatnik może zaliczyć wynagrodzenie do kosztów uzyskania przychodów.

 

Problemy zaczynają się gdy przedsiębiorca chce aby w prowadzeniu działalności gospodarczej pomagali mu małżonka lub małżonek oraz niepełnoletnie dziecko. W takim przypadku podatnik kosztów wynagrodzenia nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tacy członkowie rodziny są traktowani jako osoby współpracujące. Wyjątek stanowi tu stanowi jeżeli przedsiębiorca zatrudni, zgodnie z odrębnymi przepisami, dziecko na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wtedy nie będzie ono traktowane przez ZUS jako osoba współpracująca. Dodatkowo za osobę współpracującą ZUS uznaje również rodziców przedsiębiorcy jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoba współpracująca nie musi otrzymywać wynagrodzenia co jednak nie zmienia faktu konieczności odprowadzania pełnych składek do ZUS (składki w wysokości jak dla przedsiębiorcy). Wyjątek stanowi tu sytuacji gdy osoba współpracująca ma już opłacone składki ZUS z innego stosunku pracy (np. umowa u pracę) wtedy opłacana jest dodatkowo tylko składka zdrowotna.

 

Istniej możliwość zmniejszenia wysokości płaconych składek do ZUS. W przypadku zatrudnienia np. dziecka na umowę zlecenie, składki opłaca się tylko od kwoty osiągniętego przychodu. Dodatkowo jeśli dziecko jeszcze się uczy i nie skończyło 26 lat to wtedy wykonywana praca nie stanowi tytułu do opłacania składek do ZUS. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli zostanie zawarta umowa zlecenia bez wynagrodzenia, to ZUS uzna to jako współdziałanie i zaistnieje konieczność opłacenia składek jak dla osoby współpracującej.

 

PRO TAX Biuro Rachunkowe w Krakowie w ramach obsługi kadrowo-płacowej swoich klientów rozlicza pracowników i osoby współpracujące. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533518
Twoje IP:3.238.24.209