ARI Ext Menu

Dział: Podatki

 

Ministerstwo Finansów wydało broszurę dotyczącą nowych zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi od 1 kwietnia 2014. Broszura zawiera przykłady zastosowania nowych przepisów oraz sankcje karne grożące podatnikowi w przypadku naruszenia nowych przepisów.

 

Dział: Podatki

 

Do 31 grudnia 2013 w związku z obowiązującymi w tym czasie przepisami podatnik mógł odliczyć 100% podatku VAT od zakupu pojazdów typu van (1 rząd siedzeń) lub pick-up oraz od kosztów eksploatacyjnych związanych z takimi pojazdami. Po 1 kwietnia 2014 wraz ze zmianą przepisów generalną zasadą stało się 50% odliczenie podatku VAT od pojazdów w firmach. Wyjątkiem od tej reguły są między innymi pojazdy wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej (po spełnieniu szeregu bardzo rygorystycznych warunków) oraz pojazdy, które ze względu na konstrukcję mają ograniczoną możliwość użycia do innych celów niż związanych z działalnością gospodarczą. Do tej właśnie grupy pojazdów będzie zaliczała się część pojazdów van oraz pick-up.

 

Dział: Podatki

 

Regułą w przypadku samochodów osobowych w firmie będzie 50% odliczenia VAT od zakupu samochodu i związanych z nim wydatków eksploatacyjnych (od 1 kwietnia 2014) oraz od paliwa (od 1 lipca 2015). Jednak w przypadku gdy taki samochód jest wykorzystywany tylko i wyłączenie do celów firmowych, będzie można odliczyć 100% podatku VAT po spełnieniu kilku bardzo rygorystycznych warunków.

Dział: Podatki

 

Z dniem 1 kwietnia 2014 w znacznym stopniu po raz kolejny zmieniają się przepisy odliczania podatku VAT od aut firmowych oraz związanych z nimi wydatkami. Procentowa wielkość odliczenia podatku VAT dla samochodów osobowych nieprzekraczających dopuszczalna masę całkowitą 3,5t będzie zależna od sposobu wykorzystywania pojazdu.

Dział: Fakturowanie

 

Z założenia wprowadzenie faktur uproszczonych ma ułatwić wystawianie faktur poprzez możliwość pominięcia części danych. Na przykład jeśli chodzi o dane nabywcy wystarczy podać tylko jego NIP. Jednakże zastosowanie faktury uproszczonych w pewnych przypadkach może być niewłaściwe i powodować, że korzyści z możliwości wystawiania faktur uproszczonych będą nieproporcjonalne do problemów z nich wynikających.

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533516
Twoje IP:3.238.24.209