ARI Ext Menu

KALENDARZ PODATNIKA I PŁATNIKA 2012 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zakres:

 

-Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia

-Rozliczenia roczne

-Inne

-W zakresie poboru podatku zryczałtowanego i zaliczki na podatek dochodowy

-IFT-3/IFT-3R

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwana dalej ?ustawą PIT?,

- ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930,
z późn. zm.), zwana dalej ?ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym?.

 

KALENDARZ PODATNIKA I PŁATNIKA 2012 - PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

Zakres:

 

-Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego

-Zryczałtowany podatek dochodowy

-Szczególna dokumentacja podatkowa

-Zeznanie za rok podatkowy

-Informacja o otrzymanych darowiznach

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), zwana dalej ?ustawą?.

 

Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat n 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow rabat p 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow zadzwon 1 70 250Biuro Rachunkowe PRO TAX Krakow dojazd 1 70 250

Posiadamy Certyfikat Dyplomowanego Księgowego potwierdzający posiadane przez nas najwyższe kwalifikacje określone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Więcej.

Jesteśmy licencjonowanym przez Ministerstwo Finansów biurem rachunkowym. Posiadamy ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych na kwotę 15.000 EUR, oraz dodatkowe ubezpieczenie rozszerzające zakres podstawowego ubezpieczenia OC.

Więcej.

Potwierdziliśmy posiadane przez nas uprawnienia głównego księgowego poprzez ponowne ukończenie certyfikowanego kursu dla głównych księgowych, oraz poprzez uzyskanie nowego Certyfikatu Głównego Księgowego w oparciu o standardy IFAC.

Więcej.

Jesteśmy członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, wpisanym na Listę Sygnatariuszy prowadzoną Biurze Zarządu Głównego SKwP pod patronatem Komisji Etyki.

Więcej.

Licznik odwiedzin

533518
Twoje IP:3.238.24.209